Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Wyślij zapytanie ofertowe - wycenimy

Walcowanie

Ze względu na duże zapotrzebowanie na profesjonalną obróbkę metali, nasza firma zajmuje się również walcowaniem rur i innych materiałów metalowych. Walcujemy zarówno na zimno, jak i na gorąco. Obrabiamy metale poprzez obracające się walce, które nadają im odpowiedni kształt. Aby to było możliwe, niezbędne jest prawidłowe ukształtowanie profilu walcowanego materiału.

Bardzo cienkie blachy, taśmy oraz folie, obrabia się na walcarkach wielowalcowych, dzięki czemu walcowanie blach jest skuteczne oraz bezpieczne dla materiałów, co zmniejsza ryzyko niepotrzebnych strat.

Walcowanie kształtowników, prętów i walców wykonuje się za pomocą stopniowego kształtowania profilu walcowanego materiału w kolejnych kalibrowanych wykrojach walców bruzdowych. Materiał odkształca się tak, że nabiera krągłości. Walec naciska na materiał w taki sposób i z taką siłą, że przekracza ich granicę plastyczności. Na trwałe zmienia kształt sprawiając, że powstaje nowa część z gotowego materiału, który został poddany obróbce.

pręty walcowanie

Jaki wybrać rodzaj walcowania?

Walcowanie jest więc obróbką plastyczną materiału. Nasza firma obrabia metal za pomocą walcowania różnego typu. Używam do tego zarówno walcowania dwukierunkowego, jak i walcowania pod kątem, które znane jest także jako walcowanie na ukos. Walcowanie dwukierunkowe odbywa się poprzez obróbkę zgodnie z osią symetrii, a następnie obrócenie pasma o 90 stopni w płaszczyźnie poziomej. Walcowanie pod kątem polega zaś na ciągłej zmianie grubości pasma, które przekształca się zgodnie z kątem podania pasma do walców.

Różnicując materiał, który ma być poddany walcowaniu, dobieramy odpowiednią metodę obróbki tak, by gotowy produkt zyskał jak najlepszą jakość końcową.

Stosujemy także walcowanie na zimno oraz na gorąco, które polega na uprzednim ogrzaniu wsadu przed rozpoczęciem procesu obróbki plastycznej. Walcowane na zimno są przede wszystkim blachy o niskiej grubości od 0,16 mm do maksymalnie 3 mm.

Przy grubszych blachach walcowanie wykonywane jest wyłącznie na gorąco, ze względu na większą plastyczność metalu po podgrzaniu go przed obróbką.

walcowanie milamet

Podczas walcowania rur staramy się dobierać odpowiednio materiały tak, by były one w pełni bezpieczne. Wiemy jak ważne jest, by zamawiane u nas rury były w pełni szczelne i bezpieczne, dlatego podczas ich walcowania staramy się zminimalizować ryzyko ich pęknięcia. Odpowiednia obróbka sprawia, że są one wykonane bardzo profesjonalnie. Dobieramy indywidualnie rodzaj walcowania tak, by materiały przez nas używane nie zniszczyły się, a części były trwałe i niezawodne. Posiłkujemy się nie tylko specjalistycznym sprzętem, ale również wiedzą na temat obróbki metalu.

Dzięki profesjonalnym obrabiarkom i walcarkom jesteśmy w stanie wykonać większość projektów dla naszych klientów i doradzamy podczas wykonywania projektów. Wykonujemy również projekty na życzenie naszych klientów, ale też pracujemy na projektach już do nas przyniesionych.